• ATI
slider jquery by WOWSlider.com v7.7
Ne konfirmojmë

Zgjidhjet e implementuara dhe klientët të kënaqur janë motivimi kryesor për ekspertët e STORM ICT. Deri tani, një numër i konsiderueshëm i kompanive vendase dhe ndërkombëtare kane zbatuar zgjidhjet dhe shërbimet e ofruara nga antaret e Grupit STORM. Në këtë mënyrë, partnerët e biznesit kane optimizuar proceset  e tyre te përditshme të biznesit dhe te komunikimit brenda kompanive dhe njëkohësisht kane përshpejtuar procesin e vendimmarrjes dhe kane rritur efikasitetin.

Referencat lokale

Shtetërore/publike

 • Aeroporti i Prishtinës
 • Ministria e financave - Thesari
 • Trusti i Kursimeve Pensionale të Kosovës
 • Radio Televizioni i Kosovës - RTK
 • Agjencia kundër korrupsionit

Organizata jo-qeveritare

 • UNDP
 • UNKT
 • USAID- DEMI
 • USAID- Contract Low Enforcement Program CLE
 • USAID – Empower Business Private Secor
 • Human Dynamics
 • Chemonics

Ndërmarrje private

 • Agromarket
 • ASHA Graphics

Financa

 • Banka Qendrore e Kosovës
 • Banka Ekonomike
 • Illyria Insurance
 • Sigal Uniqa Group Austria – Prishtinë
 • KPMG - Kosovo

Telekomunikim

 • Z-Mobile Telecommunications
 • IPKO Telecommunications

Hoteleri

 • Swiss Diamond Hotel – Prishtinë

 

Referencat rajonale

Shtetërore/publike

 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
 • HŽ-Hrvatske željeznice Holding d.o.o.
 • Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
 • Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
 • Zračna luka Zagreb d.o.o.
Ndërmarrje private
 • Algoritam d.o.o.
 • Auto Krešo Trgovina d.o.o.
 • Cordial d.o.o.
 • M.B. Auto d.o.o.
 • Medika d.d.
 • Olympus d.o.o.
 • Petrokov d.o.o.
 • Tekstilpromet d.d / Lantea grupa d.d.
 • Tisak d.d.
Financa
 • Erste plavi MF- Erste DMD d.o.o.
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 • OTP banka d.d.
 • Partner banka d.d.
 • Raiffeisen leasing d.o.o.
 • Samoborska banka d.d.
 • Velebit osiguranje d.d.

Industri

 • Dukat d.d.
 • Mlinar d.o.o.
 • Plinacro d.o.o.
 • Vindija d.d .
 • Zagrebačka pivovara d.o.o.
Telekomunikim
 • Hrvatski Telekom d.d.
 • Iskon Internet d.d.
 • Metronet telekomunikacije d.d.
 • OT-Optima telekom d.d.
 • VIPnet d.o.o.
Hoteleri
 • Arenaturist d.d.
 • Falkensteiner Punta Skala Resort d.o.o.
 • Hotel Le Méridien Lav
 • HUP-Zagreb d.d.
 • Imperial Rab d.d.
 • Kempinski Hotel Adriatic
 • Milenij hoteli d.o.o.
 • Plava laguna d.d.